IT Market Solutions

Algemene Voorwaarden

Deze Overeenkomst beschrijft de algemene voorwaarden die u als Gebruiker accepteert door onze itecsourcing.com Website te gebruiken. Dit document is een juridisch bindende overeenkomst tussen u als gebruiker (s) van de Website (hierna te noemen "u", "Klant" of "Gebruiker") en ITwebdesign B.V. (hierna "wij" of "onze" genoemd).

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gaat gebruiken! Door de Website te gebruiken, gaat u akkoord en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden wij u aan om deze Website te verlaten.

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te herzien en bij te werken. We raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Uw voortdurende gebruik van de Website na het plaatsen van herziene bepalingen en voorwaarden geeft aan dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt.

I Over ITwebdesign B.V.

ITwebdesign B.V. is een van de grootste IT-bedrijven met Nederlandse afkomst die sinds 2009 op de markt is. Het biedt het brede scala aan diensten op het gebied van programmeren, ontwerpen en marketing via online webplatform http://itecsourcing.com/.

ITwebdesign B.V. is geregistreerd in Heerhugowaard, Nederland in de Kamer van Koophandel onder het registratienummer: 64313689

II Gebruik van de website

ITwebdesign B.V. biedt toegang tot het hele scala aan Diensten en probeert zo goed mogelijk ervoor te zorgen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist is. De geïntroduceerde Services kunnen worden gebruikt door:

 • Particulieren, commerciële bedrijven of niet-individuele bedrijfsentiteiten;
 • Mensen op de leeftijd van 16;
 • Mensen die juridisch bindende contracten kunnen vormen;
 • Gebruikers, die nauwkeurige persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken.

ITwebdesign B.V. kan de toegang tot de Website controleren en heeft het recht om de toegang van de Gebruiker tot de Website om welke reden dan ook op elk moment te beëindigen.

III Diensten

Alle Diensten die op een Website worden weergegeven, zijn volledig beschikbaar voor de Klant. Klant heeft het recht om een onderzoek in te stellen naar zijn / haar eigen project voor implementatie waarvoor speciale of zeldzame technologieën nodig zijn.

ITwebdesign B.V. behoudt zich het recht voor om sommige Diensten naar eigen goeddunken te updaten of te verwijderen. We behouden ons het recht voor om de levering van services aan een persoon te beperken op basis van geografische locatie of een aantal acties die de regels van onze Website schenden

IV Procédé

Om beginnen werkproces met ITwebdesign B.V. De Klant kan zijn / haar aanvraag verzenden via de speciaal verstrekte formulieren op een Website ("Contacten" of "Stuur een project") of op het e-mailadres. De verwerkingstijd van elk verzoek duurt ongeveer 24 uur (in werkdagen).

De Klant moet duidelijk het doel van zijn / haar project, stadia van werkproces, technologieën, vaardigheden en deadline voor de implementatie ervan identificeren.

Volgens de specificaties van het project kan het benodigde team van ontwikkelaars worden opgebouwd en aangeboden door ITwebdesign B.V. op verzoek van de Klant.

Klant heeft de mogelijkheid om persoonlijk de werknemers te selecteren die het best aan zijn / haar eisen voldoen op basis van cv's die worden aangeboden door ITwebdesign B.V.

Het is mogelijk om werknemers in te huren voor een volledige of deeltijdbaan..

In het geval van een parttime ingehuurde medewerker of een team van werknemers komen in aanmerking om alleen taken volgens het project uit te voeren en die worden vastgelegd in het contract van de Klant. Elke extra / nieuwe taak moet van tevoren worden besproken met ITwebdesign B.V. In geval van uitvoering van extra taken door ingehuurde medewerkers zonder voorafgaande toestemming van ITwebdesign B.V., kan de samenwerking met Klant en ontwikkelaar tijdelijk of volledig worden opgeschort.

V Betaling

De offerte van ITwebdesign B.V. is individueel voor elk project en hangt af van de complexiteit, duur, vaardigheden en technologieën die nodig zijn voor de uitvoering van taken.

Alle betalingen moeten rechtstreeks worden bijgeschreven op de bankrekening van ITwebdesign B.V.

Voordat de workflow wordt gestart, moet de Klant de eerste vooruitbetaling binnen drie (3) werkdagen vooraf betalen. De rest som - elke maand van te voren (de som van elke betaling zal individueel worden vermeld in het contract van de Klant). Na 100% voltooiing van het project, moet het laatste deel van de totale som binnen één (1) werkdag worden betaald.

Betaling (of poging van) buiten ITwebdesign B.V. is een inbreuk op deze algemene voorwaarden. Een dergelijke betaling (of poging van) zal leiden tot tijdelijke en / of permanente beëindiging van de samenwerking met een Klant en / of ontwikkelaar.

VI Communicatie

Communicatie met ingehuurde medewerkers kan worden vastgehouden via Skype, e-mail of telefoon. De Klant mag zijn / haar persoonlijke gegevens, zoals locatie, bankrekening, etc., niet vragen en / of verstrekken. U mag niet proberen en mag niet proberen om te communiceren met of andere werknemers te geven, die eerder door u zijn ingehuurd en wie niet betrokken bij uw huidige project.

VII Weigering van Services

In geval van weigering van Services in enig stadium van het werkproces dient de Klant ITwebdesign B.V. één (1) maand van tevoren op de hoogte te stellen. In het resultaat dient de Klant de boete te betalen die individueel is voor elk project / elke taak en zal worden aangegeven in een persoonlijk contract.

VIII Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen u en ingehuurde medewerker (s), is ons doel om uw zorgen onmiddellijk op te lossen. We raden u ten zeerste aan eerst contact met ons op te nemen via info@itecsourcing.com.

Het onderzoek kan worden uitgevoerd in het geval van schriftelijke bewijzen en kan telefonisch of via e-mail worden afgenomen. Dit proces omvat geen derden of getuigen.

IX Feedback achterlaten

Wanneer het project of de taak is voltooid, vraagt ITwebdesign B.V. om kwalitatieve feedback en beoordeling van 1-5 over gehuurde medewerker (s) achter te laten. Het helpt ons om te bepalen op welke gebieden we aandacht moeten besteden. De Klant moet eerlijk feedback geven zonder enige manipulatie door ingehuurde experts.

Alle feedback zal zorgvuldig worden onderzocht en gepubliceerd op een Website.

X Veiligheid

Alle uitgevoerde werkzaamheden zijn volledig eigendom van de Klant. Medewerkers van ITwebdesign B.V. kunnen ook op de servers van de Klant op afstand werken. We tekenen contracten met onze werknemers en Klanten over bescherming van intellectuele eigendom volgens de Europese wetgeving in Europa, zodat onze Klanten altijd een sterke juridische status hebben.

XI Overmacht

ITwebdesign B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkoming of vertraging in het nakomen van de verplichtingen in het kader van een dergelijke storing of vertraging als gevolg van daden van aard, krachten of oorzaken buiten onze redelijke controle, inclusief internetfouten, computer-, telecommunicatie- of andere apparatuurstoringen, stroomuitval, stakingen, arbeidsconflicten, oproeren, daden van overheidsinstanties, oorlog of brand.

XII Verboden gebruik

Gebruiker kan de Website alleen gebruiken voor legale zaken en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Het is verboden om de website op de volgende manieren te gebruiken:

 • Gebruik een robot of een ander automatisch apparaat, proces of middelen om toegang te krijgen tot de Website voor welk doel dan ook, met inbegrip van het monitoren of omgaan met enig materiaal op de Website;
 • Introduceer virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere materialen die schadelijk of technologisch schadelijk zijn;
 • Om reclame- of promotiemateriaal, met inbegrip van "ongewenste e-mail", "kettingbrief" of "spam" of gelijkaardige aanbiedingen, te verzenden of te laten verzenden;
 • Op enige andere manier die in strijd is met lokale of internationale wetgeving.

Schendingen:

 • Het is verboden ongepaste taal en gedrag te gebruiken ten aanzien van alle werknemers van ITwebdesign B.V. Communicatie moet professioneel, constructief en vriendelijk zijn;
 • Het is verboden om de diensten voor volwassenen of pornografische materialen uit te wisselen;
 • Het is niet toegestaan kwaadwillende inhoud te verzenden die de computer kan beschadigen;
 • Het is verboden privégegevens van anderen te verzenden of uit te wisselen;
 • Het is niet toegestaan om informatie uit te wisselen die niet gerelateerd is aan project / taak.

XIII Intellectuele eigendomsrechten

U stemt ermee in om de Website uitsluitend voor uw eigen privé-doeleinden te gebruiken. Alle inhoud, die op deze Website wordt weergegeven, te weten tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluiden, bestanden, databases of lijsten enz., Is het privé-eigendom van ITwebdesign B.V. U gaat ermee akkoord dat u de inhoud niet zult kopiëren, wijzigen, downloaden of -publiceren, verkopen, distribueren of doorverkopen van elk van dit materiaal. Al dergelijke acties, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door ITwebdesign B.V., worden beschouwd als schending van deze algemene voorwaarden en kunnen leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.

De Website en de volledige inhoud ervan worden beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten.

XIV Wijzigingen in de website

ITwebdesign B.V. kan elk aspect van deze Website, inclusief de inhoud ervan op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving van haar Gebruikers. ITwebdesign B.V. behoudt zich het exclusieve recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden. Dergelijke wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht nadat ze op een Website zijn geplaatst.

XV Contacten

Als u vragen hebt over deze algemene voorwaarden of als u voorstellen wilt doen, gebruik dan het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.

ITwebdesign B.V.

Robert Schumandomain 2

6229ES Maastricht

Nederland

Tel.: +31 45 369 0534

ООО "Денебсофт" - Denebsoft LLC

Levitana Str., 8

450095, Ufa

Rusland

Tel.:+7(347)225 6170

Email: info@itecsourcing.com

Contacten

reCAPTCHA
ITWEBDESIGN B.V.
Robert Schumandomein 2
6229ES Maastricht
Nederland
Tel: +31 45 369 0534
+31 649 684 651 +31 649 684 651
ООО "Денебсофт" - Denebsoft LLC
Levitana Str., 8
450095, Ufa, Rusland
Tel: +7(347)225 6170
+7 966 351 03 80 +7 966 351 03 80